Çocukluk Döneminde Fiziksel Aktivite

Çocukluk Döneminde Fiziksel Aktivite

Çocukluk Döneminde Fiziksel Aktiviteİleriki yaşlarda görülen osteoporoz ve komplikasyonlarının önlenmesi büyük ölçüde çocukluk dönemindeki kemik sağlığına bağlıdır. Çocukluktan erişkinliğe girerken kemik kitlesinin yeterli olabilmesi için kalsiyum alımı kadar kemiklerin ve kasların gerilmesini sağlayacak türde egzersizlerin yapılması da önemli bir noktadır. Hareketsizliğin kemik gelişimini olumsuz etkilediği, mineral kaybına yol açtığı ve böylelikle kemik kitlesinde azalmaya neden olduğu yapılan çalışmalarca bilinmektedir. Koşma, atlama, sıçrama (ip atlama), jimnastik hareketleri büyüme ve gelişmenin hızlandığı adolesan dönmede önem kazanmaktadır. Okullardaki beden eğitimi derslerinde atlama, sıçrama, koşma, jimnastik hareketleri gibi aktivitelere daha fazla yer verilmesi gereklidir.

Düzenli yapılan fiziksel aktiviteler gençlere fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan yararları bulunmkatdır.Fiziksel aktivitelerin düzenli olarak uygulanması çocuklarda ve ergenlerde sağlıklı bir kemik yapısını, güçlü bir kas sistemini, şişmanlığın kontrolü ve önlenmesini, yağ oranının azalmasını, kalp ve ciğerlerin etkin bir şekilde gelişmesini sağlar. Derslerinde ve sosyal hayatında koordinasyon güçlenir. Hislerin kontrolü artar depresyon ve stres kızgınlık azalır. Oyunlar, ve benzeri etkinlikler gençlere kendilerini ifade olanağı verir, bir işi bitirmenin ve yapmanın zevkini yaşatır.Spor sağlıklı bir karakteri geliştirirken alkol sigara gibi alışkanlıklardan genci uzaklaştırır. İyi bir beslenme şeklinin gelişmesi yeterli dinlenme ve daha iyi davranışlara yol açar.

Araştırmalar bizlere çocuklukta ve yetişkinliğe geçişte edinilen fiziksel aktivitelerin hayat boyunca devam ettiğini göstermektedir. Buda aktif ve sağlıklı bir yaşamın temelinin sağlanması demektir. Bunun karşıtı sağlıksız yaşam tarzları; hareketsizlik, hantallık, düzensiz beslenme, kötü alışkanlıkların ortaya çıkması yetişkin yaşlarda devam edecek demektir.

Çeşitli ve çok sayıda faktör gençlerin düzenli bir şekilde hareketli olmalarını önlemektedir. Zaman ve motivasyon azlığı, yetişkinlerden gelmesi gereken destek ve rehberlikte yetersizlik, servislerle okul ve eve ulaşım, bilsisayar kültürünün artması en belirginleridir. Bu negatif eğilimin gittikçe artan hareketsiz yaşam tarzından kaynaklandığı söylenebilir. Gittikçe daha az çocuk bisiklete binebilmekte okula yürüyerek gitmekte zamanlarının çoğunu televizyona kilitlenerek geçirmekte bilgisayar oyunları ile yaşamakta, bilgisayar karşısında saatler geçmektedir. Bu zamanlar fiziksel aktivite ile geçirilebilecek, oyun ve spora ayrılabilecek zamanlardan çalınmaktadır.

Oyunlara ve benzeri fiziksel eğitimlere hem okulda hem de okul dışında yoğun katılım bu genç insanların sağlıklı gelişmeleri için şarttır. Güvenli yerlere gidebilmek ve girebilmek zaman ve olanaklar öğretmenlerin velilerin ve arkadaşların sergileyeceği örnek davranışlar, gençlerin sağlıklı yaşamının garantisidir.

E-Bültenimize Abone Olun
Top