Sürdürülebilir Beslenme Nedir ve Neden Önemlidir?

Küresel sıcaklık artışı ve iklimle ilgili olaylar arttıkça, sürdürülebilir ve esnek gıda sistemleri inşa etme baskısı artıyor.
Yiyecekleri nasıl ürettiğimizin ve tükettiğimizin yalnızca insan sağlığı için değil, aynı zamanda hayvanların sağlığı ve ortak çevremizle yakından bağlantılı olduğu çok açıktır.
"Tek Sağlık' olarak adlandırılan bu işbirlikçi, çok sektörlü ve disiplinler arası yaklaşım, insanlar, hayvanlar, bitkiler, toprak ve gezegen arasındaki bağlantıyı tanırken optimal sağlık sonuçlarına ulaşmayı amaçlar. Bu çözümlere ek olarak, gezegenin geleceğiyle ilgili endişeler, değişimi etkilemenin bir yolu olarak sürdürülebilir yaşam için kişisel yiyecek ve yaşam tarzı seçimlerini düzenleyen artan sayıda insanı da beraberinde getiriyor.

Çevreyi korumak için gezegenimizin sınırları içinde çalışmak gezegenin uzun vadeli sağlığı için kritik öneme sahipken, yaklaşımlarımızın insan sağlığını ve gelişen toplulukları desteklemesini sağlamak da önemlidir. Dünya sisteminin istikrarını ve esnekliğini düzenlemeye yardımcı olmak için hükümet, özel şirketler ve bireysel değişiklikleri içeren çoklu stratejiler yoluyla Dünya'nın sınırlı kaynaklarını korumak için sürdürülebilir çözümler bulmak ve aynı zamanda insanların yaşamak için yüksek kaliteli gıda elde etmelerini sağlamak hayati önem taşımaktadır. Saglıklı, müreffeh ve üretken yaşamlar. Küresel liderler artan nüfusu sürdürülebilir bir şekilde beslemek için birlikte çalıştıkça, bu önümüzdeki yıllarda daha da önemli bir çözüm yöntemi olacaktır.

Sürdürülebilir Beslenme Nedir?

Sürdürülebilir beslenme, küresel öneme sahip bir konudur, çünkü insanlar her yerde artan kronik hastalık oranlarını ve besin eksikliklerini ele almakta ve aynı zamanda sınırlı doğal kaynakları korurken mücadele etmektedir. Sürdürülebilir beslenme, aynı zamanda çevresel kaynakları korurken ve yerel toplulukları desteklerken, sağlıklı, besleyici yoğun gıdaların erişilebilir, uygun fiyatlı ve kültürel olarak uygun olmasını sağlamak anlamına gelir. Sağlıklı diyetler, yetersiz beslenmenin ve diyabet, kalp hastalığı, felç ve kanser gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların yıkıcı etkilerine karşı korunmaya yardımcı olur.

Hayvan kaynaklı gıda üretimi iklim değişikliğindeki rolü açısından incelenirken, bu yüksek kaliteli protein kaynaklarının kısıtlanmasının insan sağlığı üzerinde istenmeyen, olumsuz bir etkisi olması ve eşitsizlikleri ve yetersiz beslenmeyi kötüleştirmesi muhtemeldir. Örneğin, rejeneratif tarım sistemlerinin bir parçası olan süt ineklerinin ortadan kaldırılması, fosil yakıt taşımacılığının ürettiği önemli karbon emisyonlarına kıyasla sera gazı emisyonları üzerinde minimum etkiye sahip olurken, kalsiyum ve ülkemizin genel diyetinde tüketilen besinlerin altında zaten uzun süredir var olan D vitamini eksikligi de unutulmamalıdır.

Ek olarak, süt ve süt ürünleri, yüksek kaliteli protein, kalsiyum, D vitamini, A vitamini, riboflavin, niasin, çinko, selenyum, iyot, potasyum, B5 ve B12 vitaminleri dahil olmak üzere sağlık için gerekli birçok temel besin maddesini sağlar. Bilimsel kanıtlar, süt ve süt gıdalarının küresel beslenme ve sağlıktaki kritik rolünü desteklemektedir, bu nedenle süt ürünleri gibi besin açısından yoğun gıdalara erişimin önündeki engeller, mevcut besin boşluklarını ve büyüyen yetersiz beslenme sorununu daha da kötüleştirebilir. Süt, yaşam evreleri boyunca önemli bir beslenme sağlasa da, çocukları beslemek için özellikle önemlidir; bu nedenle, şu anda dünya çapında en az 160 milyon çocuk özel okul sütü programlarından yararlanmaktadır. Bu katkı tüm çocuklar için önemlidir, özellikle zaten besleyici gıdalara erişmek için mücadele eden marjinalleştirilmiş ve yetersiz hizmet alan topluluklardaki çocuklar için daha da önemlidir.

Hayvansal ve bitkisel gıdalar rakip varlıklar olarak değil, tamamlayıcı beslenme, sosyal, ekonomik ve çevresel faydalar sağlayan farklı ama sinerjik gıda kaynakları olarak düşünülmelidir. Hayvan kaynaklı gıdaları ortadan kaldırmak yerine, odak noktası, süt ve süt ürünleri, taze meyve ve sebzeler, tam tahıllar ve yüksek kaliteli hayvansal ve bitki bazlı proteinler gibi besleyici gıdaların satın alınabilirliğini ve erişilebilirliğini sağlayan sürdürülebilir çözümlere öncelik vermeye ve bunları desteklemeye kaydırılmalıdır. Bu yaklaşım, beslenme eşitliği sağlayacak ve daha sağlıklı insanları teşvik edecektir, ancak bu basit bir çözüm değildir.

Çözümler, her düzeyde çok sektörlü işbirliğini ve koordinasyonu ve yeni düşünmeyi gerektirecektir. Gıdaları ve gıda gruplarını iyi veya kötü olarak etiketlemek yerine, insanların besleyici gıdaları nasıl ürettiğini, eriştiğini ve nihayetinde tükettiğini hesaba katan daha geniş bir sürdürülebilir beslenme yelpazesine bakabiliriz. Engelleri azaltmak ve uygun fiyatlı, besleyici yoğun gıdalara erişimi desteklemek, birçok dünya çapında bulunan besin boşluklarını kapatabilir.

Ek olarak, tüm insanların meyve, sebze, süt ve tam tahıllar gibi sağlıklı, besleyici gıdaların tadını çıkarırken, kalorisi yüksek, ancak hayati besinlerden yoksun, yüksek oranda işlenmiş gıdaların tüketimini azaltacak yenilikçi çözümler bulmak, genel olarak iyileşmede saglık ve esenlik adına uzun bir yol kat edecektir.

Bir farklılık yaratmak

Herkes, sağlığı teşvik eden besleyici yanı yoğun gıdalara erişimi destekleyen programları savunarak, insanların sürdürülebilir, sağlıklı diyetlere erişimini sağlamada rol oynayabilir.
İnsanların ırk, eğitim, cinsiyet, istihdam, yetenek veya topluluktan bağımsız olarak besleyici ve kültürel olarak uygun gıdalara erişebilmelerini ve desteklenmelerini sağlamak, sürdürülebilir beslenmenin temel bir bileşenidir ve beslenme eşitliğini sağlamak için hayati önem taşır.

Sağlıklı gıdaya erişimi sağlamak bulmacanın sadece bir parçasıdır. Çocukların ve ailelerin yaşam boyu sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturmak için gerekli bilgi ve araçlarla donatılmasına yardımcı olduğu için, beslenmeyi ve gıdanın vücudu nasıl beslediğini ve sağlığı nasıl desteklediğini öğrenmek de önemlidir. Eğitimciler, diyet uzmanları, topluluk liderleri ,saglık çalışanları olarak, her birimizin beslenme eğitimini desteklemede oynadığı rol, daha sağlıklı topluluklar oluşturmanın anahtarıdır. Sağlıklı beslenme eğitimi ve gıda okuryazarlığı kaynakları, anlayışı artırmak ve sağlıklı davranışları geliştirmek için çok erken yaştan itibaren ögretilmelidir.
Bilime dayalı bu eğitim kaynakları, insanların daha sağlıklı gıda seçimlerini seçmelerine, gıda israfını azaltmalarına ve gıda anlayışını artırmalarına yardımcı olur.


Nasıl bir egitim?

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları gibi kavramları pekiştiren ve daha sağlıklı beslenme alışkanlıklarına ve daha az gıda israfına yol açan anlayış ve değerler oluşturmaya yardımcı olmak için aile temas noktaları sağlayan beslenme eğitimi müfredatı.

Çocuklara gıda israfını azaltmayı ve sağlıklı okul yemeği seçeneklerinin tüketimini teşvik etmeyi öğretmek için kanıta dayalı ilke ve uygulamaları birleştiren Akıllı OkulYemeği Hareketi.


Süt ve süt ürünlerinin nasıl üretildiği ve sağlıklı beslenmeye nasıl katkıda bulundukları da dahil olmak üzere tarım bilgisini geliştirmek için Çiftlikten Size eğitim fırsatları.

Bu yazıyı paylaş:

Benzer Konular: