Yüksek Lifli Beslenme Prostat Kanseri Riskini Düşürebilir

19 Şubat 2014 Tarihli bir makalede araştırmacılar, yüksek çözünebilir lif ile beslenen erkeklerde prostat kanseri riskinin ortalama 12 yıl gerilediğini gözlemleyerek deneyimlerini yayınladılar.

Analizler, 1994 yıllarında yapılan "Vitamin, Mineral ve Antioksidan" takviyesi çalışmasında da yer alan 3313 erkeğe göre yapılmıştır. Beslenme kayıtları 1994'ten 2002'ye kadar tüketilen lifin kaynak, miktar ve türüne göre üç grupta incelenmiştir. 139 erkeğin ilk birincil prostat kanseri geliştirdiği sırada, denekler 2007 yılına kadar takip edildi. Katılımcılar arasında lif tüketimi %25 ve üstü olanlarla olmayanlar karşılaştırıldığında, prostat kanserine yakalanma riskinin geri kalan düşük %25 e göre daha az olduğu bulunmuştur.

Lifler türüne göre analiz edildiğinde, çözünemeyen liflerin - yani tahıl gevrekleri, sebzeler, meyveler ve baklagiller- çözünebilen liflerin yanı sıra bir koruyucu olduğu ortaya çıkmış ve kaynağına göre analiz edildiğinde ise baklagillerdeki liflerin önemli ölçüde koruyucu etkisi olduğu saptanmıştır.

Yazarlardan Melanie Deschasaux ve ekibi, inflamasyon, insülin direnci ve hiperinsülinemi ve androjenik veya östrojenik hormonlarındaki azalmayı prostat kanseri oluşumuna karşı artan lif tüketimine bağladılar.

Diyet lifleri, östrojen ve androjenlerin dolaşımındaki konsantrasyonlarını azaltmak, bilhassa da globin konsantrasyonunu bağlayan serum hormonunun azalması, steroid hormonlarının enterohepatik dolaşımını değiştirmek ve bu hormonların dışkı yoluyla atılmasını artırarak çözünemeyen liflerin bağlanmasına yardımcı olur.

Bu sonuçlar, prostat karsinogenezde diyet lif alımının potansiyel koruyucu olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ancak bu tez daha fazla mekanik ve prospektif epidemiyolojik çalışmalarla, özellikle de prostat kanserinin çeşitli evreleri göz önünde bulundurularak tekrar teyit edilmelidir.

Bu yazıyı paylaş:

Benzer Konular: